Pilotní režim DLT upravuje obchodování s tokenizovanými cennými papíry v EU

Jedním ze tří pilířů Paktu digitálních financí Evropské komise z roku 2022 je vytvoření tzv. „Regulatory Sandbox“ pro tržní infrastruktury založené na technologiích distribuované účetní knihy. Evropský zákonodárce konečně zveřejnil konečnou verzi svého pilotního režimu DLT.

Nové nařízení bude platit od 23. března 2023. Pilotní režim DLT však nemá nic společného s krypto aktivy, jako jsou BTC nebo ETH. Nová úprava je spíše o vytvoření dočasného zjednodušeného rámce dohledu pro obchodníky s cennými papíry, organizátory trhu a centrální depozitáře cenných papírů, kteří chtějí obchodovat s tokenizovanými cennými papíry ve smyslu regulace MiFID II na regulovaných trzích.

Nařízení vytvoří jednodušší podmínky pro mnohostranné obchodní systémy založené na DLT, systémy vypořádání obchodů s cennými papíry (DLT SS) a platební systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry (DLT TSS). Cílem pilotního režimu je umožnit obchodování s tokenizovanými cennými papíry na regulovaných trzích v EU.

Proč je pro obchodování s tokenizovanými cennými papíry potřeba pilotní režim DLT?

V posledních letech došlo po celém světě – i v EU – k řadě emisí cenných papírů, které měly být podle platných předpisů finančního trhu klasifikovány jako převoditelné cenné papíry ve smyslu MiFID II. Tokeny však byly pravidelně nabízeny mimo regulované trhy. Kótování tokenizovaných cenných papírů na regulovaných burzách cenných papírů a mnohostranných obchodních systémech neproběhlo.

Důvodem je, že aby mohl být cenný papír přijat k obchodování na organizovaných trzích, musí být zapsán v knize cenných papírů centrálního depozitáře. Úkolem centrálního depozitáře cenných papírů je zajistit bezpečnou úschovu (dokumentárního) cenného papíru a správnou dokumentaci transakcí prováděných ve vztahu k příslušnému cennému papíru. Oba aspekty mají zásadní význam pro fungování profesionálního obchodování na organizovaném trhu.

Tyto úkoly dle platných předpisů neplní samotný operátor trhu, ale důvěryhodná třetí osoba, centrální depozitář cenných papírů. V případě tokenizovaných cenných papírů existuje místo dokumentu k uchování pouze určitý počet cenných papírů, které si příslušní držitelé mohou ponechat a převést sami. V závislosti na podkladové DLT v jednotlivém případě může převod bezpečnostního tokenu trvat sekundy, minuty nebo dokonce hodiny, což je pro organizované obchodování nepraktické.

Pilotní režim DLT umožní obchodníkům s cennými papíry a operátorům trhu buď převzít úkoly centrálního depozitáře cenných papírů sami, nebo je dočasně zprostit, pokud budou splněny určité požadavky.

Aby investiční firmy, organizátoři trhu a centrální depozitáři cenných papírů mohli využívat výhod poskytovaných pilotním režimem DLT, budou muset požádat o zvláštní povolení, ve kterém budou muset příslušnému orgánu podle vnitrostátního práva vysvětlit, proč by jim mělo být uděleno, jaká opatření učiní z technického hlediska, aby zajistili úroveň ochrany pro všechny zúčastněné strany a jaké přechodné předpisy vytvářejí aby byli schopni zvládnout přechod na řádnou regulaci, když skončí pilotní režim DLT.

Pilotní režim DLT bude zpočátku platit po dobu tří let. Své zkušenosti s pilotním režimem budou členské státy následně hlásit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), aby vytvořil podklad pro rozhodnutí o prodloužení platnosti nebo vytvoření následné regulace.

Originální článek Pilotní režim DLT upravuje obchodování s tokenizovanými cennými papíry v EU pochází z webu CryptoSvet.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *